Livestream van optreden Hengelo 1 augustus!

Morgen maken we muziek in Innocent, Hengelo! En jij kunt meeluisteren en meekijken! Je kunt er natuurlijk naar toe komen, maar reserveer dan als je zeker wilt zijn van een plek. In verband met corona komen er niet meer dan 20 bezoekers binnen. De entree is trouwens 4 euro. Daar betalen die piraten dan weer hun reiskosten van.

Niet getreurd als je niet kunt, want er is een livestream! Je kunt dus thuis of waar je ook bent meegenieten. De livestream ga je vinden op de Facebook-pagina van Innocent, de plaats waar we spelen. Hier dus:

https://www.facebook.com/Innocent-122880817733159/

26 juli Flevopark: tijd van optreden plus plek! (uitgesteld naar 2 aug.)

UPDATE: UITGESTELD NAAR 2 AUGUSTUS

Zoals we al eerder lieten weten, spelen Your Local Pirates zondag 26 juli 2 augustus op de Vegan Picnic/No Borders Benefit in het Flevopark in Amsterdam. We beginnen om 15.30 uur met muziek maken, en houden dat zeker een uur vol. In de setlist zitten ongetwijfeld nummers die mensen al kennen, maar we doen vooral veel nieuw materiaal, gemaakt tijdens de corona-ellende. Een deel daarvan hebben we zelfs nog niet eens op YouTube staan. Primeurs dus, komt dat horen en komt dat zien!

We blijven aan de veiligheid denken, voor ons publiek, voor organisatoren en voor onszelf. Dus: afstand houden, niet te dicht op elkaar, je begrijpt. Leve de real live ventilatie, ons gratis gebracht door our friend the wind.

Ons optreden maakt dus deel uit van een picnic, die als zodanig al de moeite waard is. Het is een benefiet vor No Border-activiteit, dat is sowieso al een reden om er bij te willen zijn. De hele picnic duurt van 14.00 uur tot 17.000. Vegan eten, gezelligheid, en Your Local Pirates-muziek! In het Flevopark, Amsterdam, de exacte locatie zie je op het kaartje hierboven.

Zie ook de Facebook-event en de eerdere aankondiging hier.

Weer een lied de lucht in: Stop Killing Our Trees

Op het rendez-vous dat Your Local Pirates op 7 juni hielden in de regenwouden aan de Tilburgse noordkust, zijn vier liedjes opgenomen. Drie daarvan hebben we intussen op Youtube gelanceerd. De vierde is er vandaag ook.

Geen gloednieuw lied, maar er was nog geen afzonderlijke opname van. Nu dus wel. Het is Stop Killing Our Trees, opgenomen in passende locatie, tussen de bomen dus. Op YouTube dus, en de tekst vind je op de teksten/lyrics-pagina. Enjoy!

26 juli Amsterdam: Optreden tijdens No Border Benefit – uitgesteld naar 2 aug.

UPDATE: UITGESTELD NAAR 2 AUGUSTUS

Op zondag 26 juli 2 augustus spelen Your Local Pirates op de Vegan Picnic/No Borders Benefit in het Flevopark, Amsterdam! Twee goede redenen dus om daar naar toe te komen. Allereerst het doel van het benefiet: No Borders! Maar natuurlijk ook: het allereerste optreden van Your Local Pirates nadat het Rijk van Corona dat een tijdlang dwarsboomde.

We spelen veel materiaal dat we de afgelopen maanden hebben geschreven. Aan de veiligheid wordt gedacht: afstand houden, niet te dicht op elkaar, je begrijpt. De open lucht zorgt gelukkig zelf voor ventilatie, mogen we hopen.

Dus: zondag 26 juli van 14.00 uur tot 17.000, vegan eten en Your Local Pirates-muziek in het Flevopark, Amsterdam!

Waar in het Flevopark? Daar in het Flevopark:

Zie ook het Facebook-event: https://www.facebook.com/events/1414944978691478/

1 augustus 2020: Optreden in Hengelo!

Let op! In de tekstwas een foutje geslopen, er stond vrijdag in plaats van zaterdag. Correct is dus: ZATERDAG 1 augustus. Excuses voor de eventuele onduidelijkheid.

Op zaterdag 1 augustus spelen Your Local Pirates in Innocent in Hengelo! Het wordt ons eerste optreden nadat we wegens corona onze tournee afbraken. De piraten hebben er zin in en gaan er iets moois van maken!

Entree is 4 euro; die entree is bedoeld om reiskosten te helpen dekken. Omdat er beperkingen zijn aan het maximum aantal mensen dat redelijk veilig binnen kan zijn, vragen we aan mensen om te reserveren. Dat doe je via Innocentcorona@gmail.com Er zijn 20 plekken beschikbaar, wacht niet te lang met aanmelden.

Plaats: Innocent, Deldenerstraat 25, Hengelo
Datum: zaterdag 1 augustus 2020
Zaal open 19.00 uur. Optreden vanaf 20.00 uur tot… we klaar zijn.

Facebook-event: https://www.facebook.com/events/2682358525343936/

Tot ziens in Innocent, Hengelo, 1 augustus!

Your Local Pirates hervatten optredens!

Read this in English HERE

Sinds maart waren Your Local Pirates zo ongeveer thuis opgesloten door de troepen van het Rijk van Corona. De twee piraten zaten elk in hun eigen bolwerk, Joke op het noordelijke eiland, Peter op het zuidelijke eiland. Maar de greep van het Corona-rijk verslapt. Het piratenschip wordt gereed gemaakt om weer uit te varen en elders toe te slaan. Zwaarden worden gescherpt, pistolen van nieuwe kogels voorzien.

Anders gezegd: Your Local Pirates gaan weer op tournee! We zijn contacten aan het leggen met diverse havens die we met een bezoek hopen te vereren. We staan ook weer open voor uitnodigingen voor zulke bezoeken. We popelen om weer te kunnen spelen voor publiek! Natuurlijk nemen we dan ook onze CD ‘A Fair Warning’ weer mee. Maar we hebben vooral een flinke lading nieuw materiaal dat we graag ten gehore brengen.

We willen dat wel met de nodige voorzichtigheid doen. Onderling afstand houden, geen propvolle zaaltjes van mensen die dicht opeengepakt zitten. We willen niet dat onze optredens veranderen in besmettingshaarden. Dat is een kwestie van veiligheid, van onszelf maar vooral ook van bezoekers, personeel/vrijwilligers en van weer anderen die vervolgens besmet kunnen raken. Voor ons is die veiligheid geen kwestie van wettelijke regels, maar van onderlinge zorgzaamheid en solidariteit. Die blijven nodig, ook nu het virus enigszins is teruggedrongen.

Dus: als jij over een plek beschikt waar je ons graag ziet optreden, en je neemt het bovenstaande serieus: wacht niet op ons maar neem gerust contact op! Intussen zijn wij zelf ook aan de slag. Een eerste optreden staat intussen al vast: op zaterdag 1 augustus spelen Your Local Pirates in Innocent in Hengelo! Hou de flessenpost in de gaten die hier binnenkort op het strand van deze website zal aanspoelen. Hier is alvast de Facebook-event: https://www.facebook.com/events/2682358525343936/

O ja, en binnenkort doen we zelf meer flessenpost de deur uit: onze Nieuwsbrief verschijnt snel weer. Wil je niet van Facebook, Todon en website afhankelijk zijn voor onze piraten-updates, meld je dan ook voor deze nieuwsbrief aan. Hoe dat moet lees je links op deze website, onder de knop ‘Nieuwsbrief ontvangen? Dat kan!’ De Nieuwsbrief is tweetalig: Engels en Nederlands.

Tot horens en ziens op een optreden binnenkort!

Your Local Pirates will resume concerts

Lees dit in het Nederlands HIER

Since March, Your Local Pirates were more or less locked up in their homes by the forces of the Empire of Corona. The two pirates sat in their own bulwark, Joke on the Island in the North, Peter on the Island in the South. But the grip of the Coprona Empire is weakening. The pirate ship is being prepared to take to the seas for hit and run actions outside. Swords are being sharpened, Pistols loaded.

To put it differently: You Local Pirates will be back on tour! We are establishing contacts with a number of ports thah we hope to honor with a visit. We are also open again for invitations that may lead to such visits. We can hardly wait to play for an audience once more! Of course, we will bring our CD “A Fair Warning’ with us as well. But most of all, we have a whole load of new material that we would love to present.

We want to do this with the utmost care. Keeping necessary distance between each other, no packed rooms full of people way too close physically to one another. We don not want our concerts to turn into hotspots of infection. That is a matter of safety, our own but also that of visitors, personnel/volunteers and of others that can furthermore be infected. For us, that safety is not a matter of legal obligations and laws; it is a matter of care and solidarity. These remain necessary, even now the virus has been partially pushed back.

So, if you have access to a place where you would like to see us perform, and you take serously what has been said in the preceding paragraph, don’ t wait for us but feel free to get in touch! In the meantime, we have moved into action as well. A first concert has already been confirmed: Saturday, 1 August, Your Local Pirates will play in Innocent, in Hengelo! Keen an eye on messages in a bottle that will soon land on the beach of this website. Here already is the Facebook event: https://www.facebook.com/events/2682358525343936/

Ah, and by the way: soon we will send out more messages in bottles: our Newsletter will appear again shortly. If you don’t want to depend on facebook, Todon and website for our pirate updates, sign up for this newsletter. You’ll find out how if you click the ‘Nieuwsbrief ontvangen? Dat kan!’ button. The newsletter is bilingual: English and Dutch.

Hope to be seeing and hearing each other soon!