teksten / lyrics

Here you find an overview of the texts of our songs (in alphabetical order).
When video is available, it is marked with a *. When there is audio, you see an A.

Hier vind je een overzicht van de teksten van onze liedjes (in alfabetische volgorde).
Als er video van is, is dat gemarkeerd met een *. Als er audio van is, zie je een A.