Domela-penning: het jury-rapport!

Your Local Pirates ontvingen afgelopen zondag de Domela-penning uit handen van Dennis Bos, nadat die ook in de van hem bekende olijke stijl het juryrapport voorgelezen had. Dat lees je hieronder. Het is ook te vinden op de website van het Domela-museum, waarvan we trouwens ook de foto van hebben mogen overnemen.

Your Local Pirates in het Domela-museum
Your Local Pirates in het Domela-museum

Domelapenning voor Joke Kaviaar en Peter Storm

‘Your Local Pirates voorzien de strijd van de broodnodige muziek’

Sinds jaar en dag circuleert een krachtig citaat van de Joods-Russisch-Amerikaanse anarchiste Emma Goldman op T-shirts, posters, buttons en het internet. In verschillende varianten, die allemaal op hetzelfde neerkomen, zou Emma Goldman hebben beweerd, dat “It’s not my revolution if I can’t dance to it”, “If I can’t dance, I don’t want to be part of your revolution” of “A revolution without dancing is not worth having”. Hoewel Goldman het nooit zo kort en bondig heeft gezegd of geschreven, bevatten haar memoires wel degelijk een scene waarin een jonge Emma tijdens een anarchistische feestavond door een strenge geestverwant terzijde wordt genomen en van hem te horen krijgt dat ze als prominente spreekster van de beweging niet zo uitbundig zou moeten dansen. Emma reageert naar eigen zeggen woedend en voegt de zuurpruim toe dat hij zich beter met zijn eigen zaken kan bemoeien, dat de beweging geen kloosterorde was en zij al helemaal niet van plan om als een soort non van het anarchisme door het leven te gaan: “Ik wil vrijheid, het recht op zelfexpressie en dat iedereen recht krijgt op de fonkelende, mooie dingen van het leven.”

Muziek speelde van meet af aan een belangrijke rol in de anarchistische beweging, ook in Nederland. Eigen fanfarekorpsen, mannenkoren, vrouwenkoren, gemengde koren, kinderkoren en solisten: er is de afgelopen 150 jaar een enorme hoeveelheid tijd en energie gestoken in de muzikale begeleiding van de strijd voor een libertair-socialistische wereld. De liederen, hun makers en vertolkers zijn veel meer dan franje. Voor een allesomvattend ideaal als de anarchie behoort cultuur ook tot de kern van de zaak.

Het Domela Nieuwenhuis Fonds reikt jaarlijks de Ferdinand Domela Nieuwenhuis Penning uit ‘aan een persoon of instelling die zich inzet voor een vrije en rechtvaardige samenleving.’

Eerder werd de penning uitgereikt aan het Antimilitaristisch Onderzoekscollectief AMOK en de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht, aan het kampeerterrein “Tot Vrijheidsbezinning” in Appelscha en vorig jaar nog aan het Friese Strijdliederenkoor De Reade Hoeke.

De penning is gemaakt door kunstenares Mirjam Mieras en gaat vergezeld van een bedrag van 500 Euro.

Het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Fonds besloot dit jaar de penning toe te kennen aan Your Local Pirates.

Joke Kaviaar en Peter Storm kunnen ieder voor zich bogen op een enorme staat van dienst als activisten op verschillende fronten. Van anti-fascisme tot woonstrijd, van de strijd tegen de moordzuchtige Europese grensbewaking tot die tegen de moordfabrieken van de agrarische industrie: Joke en Peter staan altijd vooraan, om bewegingen in gang te zetten en gaande te houden.

Sinds november 2018 bundelden de twee hun krachten om als Your Local Pirates de strijd voor een vrije en rechtvaardige samenleving van de broodnodige muziek te voorzien. Inmiddels zijn we twee albums en een imposante reeks optredens verder. Deze Ferdinand Domela Nieuwenhuis Penning is niet alleen een teken van erkentelijkheid, maar ook een aansporing om de muziek te laten klinken. Of die revolutie nog komt of, niet: met Emma Goldman willen we in ieder geval blijven dansen.